Sundhedsfarer som følge af bortskaffelse af giftigt affald

Giftigt affald udgør en alvorlig menneskers sundhedstrussel. Ifølge US Environmental Protection Agency (EPA) frembragte De Forenede Statede næsten 40 millioner tons farligt affald i 2007. Den primære kilde var basisk kemisk fremstilling. Men giftigt affald findes også i hjemmet. Elementer som engangsbatterier, husholdningsrensere og elektronik indeholder alle farlige materialer. Korrekt bortskaffelse kan forhindre sundhedsfarer. Selv om disse materialer bortskaffes ordentligt, er der dog stadig både menneskers sundhed og miljømæssige risici.

E-affald

Elektronisk affald eller e-affald tegnede sig for over 2 millioner tons farligt affald i 2007, vurderer EPA, men kun 18 procent blev rent faktisk genbrugt, og flertallet endte i lossepladser. E-affald indeholder flere stærkt giftige ingredienser, herunder bly, cadmium og kviksølv. I lossepladser kan disse toksiner lege ud i jordbund og muligvis forurene grundvandet. Kadmiumeksponering kan for eksempel forårsage nyreskade og kræft hos mennesker. Blyeksponering hos børn kan forårsage hjerneskade.

Forkert bortskaffelse

Selvom det ikke er reguleret af ØPA, er bortskaffelse af husholdningsfarligt affald i affaldet potentielt skadeligt. Compact fluorescerende pærer (CFL’er) indeholder små mængder kviksølv. ØPA anbefaler, at du placerer brudte løg i en plastikpose eller en lukket beholder til bortskaffelse. Hvis bortskaffes ukorrekt, kan kviksølvdamp komme ind i luften. Kviksølv udgør den største risiko for ufødte børn, der forårsager neurologisk skade.

Forbrænding

Selv om giftigt affald bortskaffes korrekt, kan det stadig forårsage sundhedsfarer. En fælles metode til behandling af giftigt affald er forbrænding. Forbrænding kan frigøre forurenende stoffer i luften, såsom dioxiner. Dioxiner er biprodukter af herbicidproduktion. Langvarig eksponering for disse giftige kemikalier kan forårsage nervesystemet. Selv kortvarig eksponering medfører risici, herunder hudlæsioner og nedsat leverfunktion, ifølge Verdenssundhedsorganisationen.

Langsigtede virkninger

Nogle giftige affald, som f.eks. Kviksølv og bly, udgør yderligere menneskelige og miljømæssige sundhedsfarer. Begge disse toksiner kan akkumulere i humant og animalsk væv. Fortsat eksponering øger deres toksicitet. I miljøet kan disse effekter rejse gennem hele fødekæden.

Forebyggelse / Solution

En måde at mindske sundhedsvirkningerne af bortskaffelse af giftigt affald på er at genbruge disse materialer. Genanvendelse holder disse affaldsprodukter fra lossepladser og reducerer risikoen for miljøpåvirkninger. Statlige forskrifter kan forhindre dig i at placere giftigt affald i husholdningsaffaldet. Du kan dog muligvis finde et genbrugscenter i dit område. Earth911.com giver en praktisk søgning, der hjælper dig med at finde et sted at bortskaffe dit giftige affald.